So sánh các phiên bản của G Suite

By -

So sánh các phiên bản G Suite (tên gọi khác là Google Apps)

Bạn đang cố gắng quyết định phiên bản G Suite nào (Google Apps) để đăng ký? Hoặc có thể bạn đang cân nhắc nâng cấp từ phiên bản hiện tại lên phiên bản cung cấp nhiều tính năng hơn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về sự khác biệt giữa các phiên bản khác nhau của G Suite / Google Apps.

Hiện có ba phiên bản của Google Apps, chúng là:

  1. G Suite Business (bao gồm G Suite for Education)
  2. G Suite Basic (bao gồm các phiên bản đặc biệt cho tổ chức phi lợi nhuận và cơ quan chính phủ)
  3. Phiên bản G Suite free (Google Apps miễn phí cũ)

Apps

G Suite Business G Suite Basic Free (legacy)
Messaging: Gmail, Calendar, Contacts
Storage and collaboration: Drive, Docs, Hangouts
Web forums and shared inboxes: Groups for Business x
Email and document search, email retention: Vault x * x
Other Google services: Blogger, YouTube, and more

* Google Vault khả dụng với G Suite Basic dưới dạng tiện ích bổ sung trả phí.

Usage and support

G Suite Business G Suite Basic Free (legacy)
Maximum number of users Unlimited Unlimited 10 – 10000
Email, document, photo storage per user Unlimited * 30 GB 15 GB
99.9% uptime guarantee x
24/7 phone support x
Priority email support x **

* Tài khoản G Suite Business có từ 4 người dùng trở xuống nhận được 1 TB cho mỗi người dùng.
* Tài khoản G Suite Free có thể nâng cấp dung lượng cho từng user

Your company brand

G Suite Business G Suite Basic Free (legacy)
Your custom email address ([email protected])
Your www address in Google Sites (www.yourcompany.com) X
Gmail ads turned off
Addresses at multiple domains ([email protected]) *

* Theo mặc định, phiên bản Google Apps miễn phí cũ chỉ hỗ trợ bí danh tên miền, không hỗ trợ tên miền phụ. Tuy nhiên, tại vietgapps.com, chúng tôi có thể thêm tên miền phụ và đặt tên miền của bạn là tên miền chính.

Security and business controls

G Suite Business G Suite Basic Free (legacy)
Password monitoring and strength control
2-step verification
Single Sign On (SSO)
Enforced SSL connections
User-managed security keys x
Domain-wide admin managed security keys x x
Mobile device management  * x
Mobile audit ** x x
Advanced Drive auditing and reports x x
Advanced Drive administrator controls x x
Data-loss prevention ** x x

* Một số tính năng Quản lý thiết bị di động (như Chủ sở hữu thiết bị) không khả dụng trong G Suite for Education và có thể được mua.

** Không có trong G Suite for Education

Contacts, lists, and groups

G Suite Business G Suite Basic Free (legacy)
Mailing lists (admin controlled)
Mailing lists (user controlled) x
Global directory (internal contacts)
Global directory (external contacts) x
Forums and collaborative inboxes x

Access options

G Suite Business G Suite Basic Free (legacy)
Supported web browsers
Mobile phones and tablets
Offline mail and Docs editors
Voice and video chat
IMAP and POP mail programs
Microsoft Outlook®

Data import (mail, contacts, calendars)

G Suite Business G Suite Basic Free (legacy)
Migrate data using the Admin console x
Single-user import from Microsoft Outlook
Email import from webmail host
Multi-user import from Microsoft Exchange x
Multi-user import from IBM® Notes® x

Enterprise sync options

G Suite Business G Suite Basic Free (legacy)
Sync user data with your LDAP server x
Use Exchange Calendar with G Suite x

Email usage

G Suite Business G Suite Basic Free (legacy)
Email storage (shared with documents and photos) Unlimited * 30 GB 15 GB
Attachment size limit 25 MB 25 MB 25 MB
Maximum recipients per message 500 500 500
Maximum recipients/day per user (outside your domain) 3,000 3,000 500

* Tài khoản G Suite Business hoặc G Suite for Education có dưới 5 người dùng nhận được 1 TB cho mỗi người dùng

Email security and business controls

G Suite Business G Suite Basic Free (legacy)
Junk email filtering and virus blocking
Gmail ads turned off
Custom filtering and content policies x
Email retention policies x
IP address whitelisting x
User-managed blacklists x
Enforced compliance footers x
Email/IM search, retention, eDiscovery (Google Vault) x * x

* Google Vault khả dụng với G Suite Basic dưới dạng tiện ích bổ sung trả phí.

Administrative controls

G Suite Business G Suite Basic Free (legacy)
Option to disable IMAP/POP access x

Other email delivery options

G Suite Business G Suite Basic Free (legacy)
Catch-all address
Email routing (user and domain level) x
Inbound gateway x
Outbound gateway (for entire domain) x
Outbound relay server (for alternative From: addresses)
Receive mail from multiple POP addresses (Mail Fetcher)

Chúng ta đã thảo luận về các phiên bản khác nhau của Google Apps là G Suite Business, G Suite Basic, Google Apps cũ. Chúng ta đã khám phá các tính năng của họ và sự khác biệt giữa các phiên bản Google Apps này.

Chúng tôi là đối tác của G Suite tại Việt Nam, chúng tôi cung cấp tất cả các phiên bản G Suite ( Google Apps), bao gồm G Suite Miễn phí cũ có sẵn! Chúng tôi sẽ đặt tên miền của bạn là Tên miền chính và bắt đầu sử dụng Google Apps trên miền của riêng bạn miễn phí suốt đời.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ hotline:  093 777 2057 (Mr.Huy) – Skype : vietgapps

Tài Khoản Google Apps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.