Hướng dẫn xóa tên miền dịch vụ G Suite

By -

Bạn thực sự muốn xóa tài khoản Google Apps for Work? Hãy làm theo hướng dẫn bên dưới để xóa triệt để dịch vụ Google Apps của bạn. Mỗi khi bạn xóa tài khoản, dữ liệu Gmail, Google Drive hay các dịch vụ liên quan đến tài khoản đều bị xóa vĩnh viễn. Vì vậy hãy đảm bảo dữ liệu của bạn đã được sao lưu.

Từng bước làm theo hướng dẫn sau đây để xóa Google Apps của bạn.

Hoặc bạn có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết tại https://support.google.com/a/answer/1257646?hl=en

Để sử dụng phiên bản Google Apps miễn phí trọn đời bạn cần xóa tài khoản Google Apps hiện tại, nếu bạn có thắc mắc có thể để lại thông tin bình luận bên dưới, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.

Chúc bạn thực hiện thành công.

 

G Suite

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.