Google Apps phiên bản Standard Edition là gì?

By -

Trước đây, Google cung cấp một phiên bản miễn phí của Google Apps (Standard Edition) cho các doanh nghiệp với dung lượng 15GB. Tuy nhiên sau ngày 06 Tháng 12 năm 2012, Google ngừng cung cấp phiên bản miễn phí cho các khách hàng mới. 

Bây giờ, nếu bạn đăng ký tài khoản Email Google Apps mới, chi phí chúng tôi đang tính một khoản phí là 30$ một năm cho mỗi người dùng cho một kế hoạch hàng năm để sử dụng dịch vụ, được gọi là Google Apps for Work.

Tuy nhiên, bạn vẫn có cơ hội để có được những Email Google Apps Standard Edition mà chúng tôi đang bán tại đây

Nếu bạn đã có Email Google Apps phiên bản miễn phí, bạn có thể tiếp tục sử dụng nó miễn phí trọn đời và hoàn toàn hợp lệ.  Thông tin chi tiết tại: support.google.com/a/answer/2855120?hl=en

Và điều tuyệt vời nhất là bạn có thể thêm tên miền riêng thay đổi tên miền chính cho các tài khoản hiện có, và bắt đầu sử dụng dịch vụ Email Google Apps mà không cần phải trả phí định kỳ. Ví dụ nếu bạn có 50 người sử dụng bạn sẽ tiết kiệm khoảng 1.500 $ mỗi năm!

Email Google Apps là một bộ các ứng dụng của Google kết hợp các dịch vụ cần thiết để giúp doanh nghiệp của bạn.  Đây là một dịch vụ lưu trữ cho phép các doanh nghiệp, trường học và các tổ chức sử dụng một loạt các sản phẩm của Google – bao gồm Email (sử dụng như Gmail), Google Drive, Google Docs, Google Calendar, và Google Hangouts – trên một tên miền duy nhất.

G Suite

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.