Dịch vụ Email của G Suite là gì?

By -

Dịch vụ Email G Suite (Google Apps) là gì?

Google Apps là một bộ ứng dụng của Google kết hợp nhiều dịch vụ cần thiết để trợ giúp doanh nghiệp của bạn. Đây là dịch vụ được lưu trữ trên máy chủ cho phép doanh nghiệp, trường học và các tổ chức sử dụng nhiều sản phẩm đa dạng của Google — bao gồm Email, Google Documents, Lịch Google và Google Talk – trên một tên miền duy nhất (ví dụ: www.tencongty.com).

Ví dụ: nếu bạn sở hữu tên miền tencongty.com và bạn đăng ký dịch vụ Google Apps, mọi người trong tổ chức của bạn sẽ nhận được:

  • Một địa chỉ email tùy chỉnh ([email protected])
  • Các công cụ xử lý văn bản
  • Bảng tính và bản trình bày
  • Hệ thống lịch dùng chung
  • Công cụ tạo trang và trang web dành cho doanh nghiệp của bạn
  • Quyền truy cập hệ thống mạng nội bộ linh hoạt
  • Và nhiều, nhiều hơn nữa!

Các ứng dụng nỗi bật của Google Apps

Google Apps bao gồm các ứng dụng Gmail, Google Calendar, Google Talk, Google Drive, Google Docs, Google Plus và Google Sites. Google Apps được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây. Cho phép người dùng sử dụng các ứng dụng trực tuyến từ bất cứ đâu có kết nối Internet. Ngoài các ứng dụng có sẳn nêu trên, Google Apps còn cho phép người dụng tích hợp các ứng dụng từ bên thứ ba tại Google Apps Marketplace.

Tài khoản Google khác với tài khoản Google Apps như thế nào?

Mặc dù tài khoản Google Apps và tài khoản Google đều cho phép bạn truy cập nhiều sản phẩm Google giống nhau nhưng chúng là hai loại tài khoản khác nhau. Tài khoản Google là một hệ thống đăng nhập hợp nhất cho phép bạn truy cập vào nhiều sản phẩm tiêu dùng miễn phí đa dạng của Google — như Gmail, Google Groups, Danh sách mua sắm trên Google, Picasa, Lịch sử web, iGoogle và Google Checkout — được Google quản lý. Google Apps cấp quyền truy cập các sản phẩm do Google cung cấp nhưng được tổ chức của bạn quản lý.

 

 

G Suite

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.